ἄμφω

ἄμφω
Grammatical information: pron.
Meaning: `both' (Il.)
Other forms: later replaced by ἀμφότερος
Origin: IE [Indo-European] [34]
Etymology: Identical witf Lat. ambō; same anlaut in Toch. A āmpi (B antapi, ānpi). Other languages have forms without nasal: Skt. ubháu, Av. uva; OCS oba, Lith. abù. Germanic has no initial vowel, Goth. bai. There is no overall explanation for the forms. - Connection with ἀμφί seems clear; Toch. antapi `both' \< *h₂ent-bho- (?) seems to give new evidence. - On ἀμφίας s.v.
Page in Frisk: 1,100

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • άμφω — ἄμφω, τώ, τά, τὼ και οἱ, αἱ, τὰ (Α) (για άτομα, στρατούς ή έθνη) και οι δύο, και τα δύο, αμφότεροι. [ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. απαντά και σε γενική και δοτική δυϊκού ως ἀμφοῖν. Στον Όμηρο χρησιμοποιείται μονό σε ονομαστική και αιτιατική, κυρίως για τα μέρη… …   Dictionary of Greek

 • ἄμφω — both masc/fem/neut nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • τἄμφω — ἄμφω , ἄμφω both masc/fem/neut nom/voc/acc dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀμφοῖν — ἄμφω both masc/fem/neut gen/dat dual …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Liste griechischer Phrasen/My — My Inhaltsverzeichnis 1 Μαιευτική τέχνη …   Deutsch Wikipedia

 • Metanoeite — My Inhaltsverzeichnis 1 Μαιευτική τέχνη …   Deutsch Wikipedia

 • Störe meine Kreise nicht! — My Inhaltsverzeichnis 1 Μαιευτική τέχνη …   Deutsch Wikipedia

 • METRAGYRTA — Graece Μητραγύρτης, Callias vocatur Aristoteli Rhetor. ad Theodect. l. 3. c. 2. Λέγω δ᾿ δ᾿ οἷον, οὐπεὶ τὰ ἐναντία εν τῷ αὐτῷ γένει, τὸ φᾶναι τὸν μὲν πτωχεύοντα ἔυχεςθαι, τὸν δ᾿ ἐυχόμενον πτωχεύειν. ἵτι ἄμφω ἀιτήσεις, τὸ εἰρημένον ἐςτὶ ποιεῖν, Ω῾ς …   Hofmann J. Lexicon universale

 • оба — м., ср. р., обе ж., укр. оба, обi, блр. обадва, оба, смол. (Добровольский), др. русск., ст. слав. оба м., обѣ ж., ср. δύο (Супр.), болг. оба м., обе ж., ср., сербохорв. о̏ба, о̏бjе, о̏ба, словен. оbа̑ м., obė̑ ж., ср., чеш. оbа м., obě ж., ср …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

 • -archie — Griechische Wortstämme sind im Deutschen überwiegend in Fachausdrücken zu finden, die entweder direkt dem Griechischen entstammen oder Neubildungen sind. Von einer begrenzten Anzahl dieser Wortstämme wurden und werden zahlreiche wissenschaftliche …   Deutsch Wikipedia

 • -drom — Griechische Wortstämme sind im Deutschen überwiegend in Fachausdrücken zu finden, die entweder direkt dem Griechischen entstammen oder Neubildungen sind. Von einer begrenzten Anzahl dieser Wortstämme wurden und werden zahlreiche wissenschaftliche …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.